Veteranbusstur: Landidyll og byliv

Arrangementsinformasjon

Fra naturlandskap og bondesamfunn til industri- og drabantby. Tur med lokale veteranbusser fra Bydel Østensjø. 

I samarbeid med Byantikvaren, Oslo byarkiv, Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Lokalhistorisk forening og Østensjøvannets venner.

Møtested: Bryn senter