Oslohistorieseminaret: Det okkuperte Oslo

Arrangementsinformasjon

Ny dato 6. februar 2021 kl. 11

Tyske soldater marsjerer oppover Karl Johans gate 9. april 1940. Ingen visste at Oslo skulle være okkupert av nazistene i fem år. i Hvordan levde oslobeboere livene sine og hvilke spor fra Oslo i krigstid finnes i dag?

I 2020 er det 80 år siden Norge ble okkupert under 2.verdenskrig, og 75 år siden freden. Oslo Byarkiv, Byantikvaren i Oslo og Bymuseet inviterer til åpent historieseminar med temaet Oslo i krigstid.

Mer informasjon om seminaret

Program

Krig og hverdagsliv
Guri Hjeltnes, professor og direktør for HL-senteret

Nazistenes tilstedeværelse i byen
Janne Wilberg, byantikvar

Musikk og kulturlivet under okkupasjonen
Harald Herresthal, komponist og forfatter

Tausheten under 2. verdenskrig
Irene Levin, professor i sosialt arbeid

Bunkersen under Oslo Handelsgym
Harald Skottene, avdelingsleder, Oslo handelsgymnasium

Bymuseet på Facebook

histore
bymuseet
krig
oslo
byantikvaren