Oslohistorieseminaret

Arrangementsinformasjon

9. april 1940 marsjerer tyske soldater oppover Karl Johans gate. Ingen visste at Oslo skulle være okkupert av nazistene i fem år. i Hvordan levde oslobeboere livene sine og hvilke spor fra Oslo i krigstid finnes i dag?

Lørdag 6. november inviterer Oslo Byarkiv, Byantikvaren i Oslo og Bymuseet til åpent historieseminar med temaet Oslo i krigstid.

Mer informasjon

10.00–10.30
Registrering og kaffe

10.30–10.40
Velkommen

Byantikvar Janne Wilberg og museumsdirektør ved Bymuseet Lars Emil Hansen

10.40–10.50
Åpning av seminaret

Ordfører Marianne Borgen

10.50–11.20
Krig og hverdagsliv

Professor i historie og direktør for HL-senteret Guri Hjeltnes

11.20–11.50
Musikk- og kulturlivet under okkupasjonen

Professor em. i musikk Harald Herresthal (foredrag inkludert musikalske smakebiter)

11.50–12.10
Benstrekk

12.10–12.40
Nazistenes tilstedeværelse i Oslo
Byantikvar Janne Wilberg

12.40–13.20
Lunsj

13.20–13.50
Kvinner og krig
Historiker Mari Jonassen

13.50–14.05
Benstrekk

14.05–14.35
Den talende tausheten i den jødiske befolkningen etter krigen
Professor i sosialt arbeid Irene Levin

14.35–15.15
Inndragningen av jødisk eiendom i Norge
Samtale mellom historikerne Synne Corell og professor i sosialt arbeid Irene Levin. Samtalen ledes av arkivar Johanne Bergkvist

15.15–15.35
Bunkeren under Oslo Handelsgym

Avdelingsleder Harald Skottene, Oslo Handelsgymnasium

15.35–15.45
Avrunding av seminaret
Byarkivar Ranveig Gausdal

historie
oslo
bymuseet
krigen
byantikvaren