KJENN DIN BY: På skolebenken

Arrangementsinformasjon

Vil du vite mer om historien til skolene i Oslo? Ta turen inn på «Urra» og få et innblikk i utviklingen i grunnskolen fra 1700-tallet og frem til 2. verdenskrig. 

Vi tar turen inn på Uranienborg skole, en typisk 1880-tallsskole, der byantikvar Janne Wilberg og rektor ved Uranienborg skole, Randi Elisabeth Tallaksen, tar et dypdykk i historien til Osloskolen. 

Mer om arrangementet