KJENN DIN BY: Bot og bedring

Arrangementsinformasjon

Hvordan fungerte straffesystemet i Norge før i tiden, og hvem var fangene? Bli med på en kveld med fengslende byhistorie. 

Før kriminalloven av 1842 var straffearbeid den vanligste formen for frihetsstraff. Straffen utspilte seg da i slaverier eller tukthus, og fra 1851 også i det nye Botsfengselet på Grønland.

Marte Ofstad fra Interkulturelt Museum og Caroline Juterud fra Oslo byarkiv forteller om tvangsarbeid, straffeanstalter og utvikling av kriminalomsorgen i byen.

Mer om arrangementet 


byavandring
bymuseet
byarkivet
fengsel
kjenndinby
historie